Reklama
 
Blog | Eva Hrindová

Symbol Topolánková

Vzhledem ke změně v mém pracovním zařazení, mám teď méně času. Ani nemám čas sledovat večerní televizní zprávy. Mám také méně času na čtení článků na internetu. Co mě ale opravdu dostalo, je poslední vývoj okolo causy "nevěra u Topolánkových". Je to zajímavé téma - obecně - a ještě zajímavější je sledovat, jaké postoje k aféře zaujímají různá média, různí lidé. Paradoxní je například mediální mýtus, že soukromé problémy politika nemají vliv na to, jak ho vnímá veřejnost. Je potřeba ale rozlišit dvě věci. Lidem to není sympatické, což ale nemusí znamenat, že místo Topolánka teď budou volit Paroubka:-)) To jistě ne.

Jsem velmi překvapená reakcemi v seriózních médiích, které Topolánkovu nevěru lehce bagatelizují a tvrdí, že voličům to nevadí a nemá to vliv na jejich vnímání politické situace. Nechápu – já to cítím úplně jinak. Pan Topolánek se pro mě stal nedůvěryhodným politikem. Ode mě – budu-li mít tu možnost – žádný hlas už nikdy nedostane. Ne proto, že byl nevěrný. To je mi jedno a mám pro takové lidské chování pochopení – ostatně je to jeho soukromá věc. Ale proto, jakým způsobem celou svou situaci řešil. Je pro mě absolutně nepřijatelné, jakým způsobem se chová ke své ženě a své rodině. Mám na mysli to, jak o zásadních krocích informuje svou ženu – to znamená přes média.

Pavla Topolánková se podle mého soudu s nastalou situací vyrovnává velmi dobře – její vyjádření v médiích jsou velmi uměřená a uvěřitelná. Reakce lidí z politiky jsou ale podle mého soudu nepochopitelná. Nedivím se jí, že má potřebu se bránit. Na Virtually.cz byl zveřejněn článek, který Pavlu Topolánkovou odsoudil – po její tiskové konferenci. Reakce byly vesměs souhlasné. Opravdu tomu nerozumím – proč je odsuzována a za co. Ona jen reaguje na situaci, do které ji dostal její manžel. Když jí byla vyčítána kandidatura za Politiku 21, nikoho nenapadlo se zeptat ODS, proč jí nebyla nabídnuta kandidatura za ODS? Vždyť za nás kandiduje spousta nezávislých a běžně se takové nabídky lidem mimo ODS dávají. Když Pavla Topolánková přijme nabídku Politiky 21 a využije jejich servisu a jejich tiskové konference, nikdo se neptá, proč jí tento servis nemohla poskytnout ODS nebo Úřad vlády! Myslím si, že pan Topolánek absolutně nezvládá svou situaci. Měl by si se svou ženou sednout, informovat ji o svých záměrech a společně by si měli domluvit nějakou strategii dalšího postupu. Jistě je možné, že tím dalším postupem bude i možnost, že si premiér založí novou rodinu. To je nutno respektovat. Ale měl by v prvé řadě informovat svou zákonitou manželku, aby měla čas se na novou situaci připravit. A taky proto, aby premiér, jeho žena a milenka vystupovali ve shodě a uměřeně svým postavením. V tomto případě rozhodně nezvládají svou roli poradci pana premiéra a tiskové odbory ODS a Úřadu vlády. Možná pan premiér nechce svou situaci řešit, pak ho musí donutit!

Pavla Topolánková je dnes symbolem opouštěných žen. Nemá to lehké. A jak to tak pozoruji, nemá to lehké žádná žena, která je v podobné situaci. Stálo by za to zjistit, kdo to v médiích má horší – jestli pan Topolánek nebo jeho žena. Kdo je více odsuzován. Obávám se, že více dostává zabrat paní Topolánková a to považuji za velmi nespravedlivé. Myslím si, že je to vůči ní diskriminující. Ona tu situaci nevyvolala, ona ji neakceleruje – pouze se brání. A vyčítat jí, že se snaží bránit, a že tak činí velmi uměřeně a noblesně, považuji za velkou ostudu některých médií, komentátorů a taky členů ODS. Signifikantní je to, že odsudky jejího chování zaznívají především od mužů. Vlastně mě to ani nepřekvapuje… 

Reklama